El règim jurídic del mercat de tabacs a Espanya s'estableix en la Llei 13/1998, de 4 de maig, d'Ordenació del Mercat de Tabacs i Normativa Tributària, i en el Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 13/1998, de 4 de maig, d'Ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, i es regula l'estatut concessional de la xarxa d'expenedories de tabac i timbre.

En aquest règim coexisteixen activitats liberalitzades i en règim de monopoli. En el primer grup es troben les activitats de fabricació, importació, exportació i distribució de labors del tabac, mentre que en el segon es troba la venda minorista d'aquestes labors, a través de la xarxa d'expenedories de tabac i timbre i els punts de venda amb recàrrec autoritzats.


Més informació:

BOE-A-1998-10407

MÉS INFORMACIÓ

BOE-A-1999-15353

MÉS INFORMACIÓ