Història i filosofia

La Unió Provincial d’Estanquers de Lleida va ser constituïda el 25 de febrer de 1978 com una associació de professionals del món del tabac durant la transició política espanyola. Aquesta iniciativa va seguir les directrius de la llei 19/1977 de l’associació sindical, que va reconèixer per primera vegada el dret d’associació.

Després de l’aprovació de la Constitució espanyola, l’administració va atorgar personalitat jurídica a l’associació.

Al llarg dels anys, l’associació ha canviat de denominació diverses vegades:

Inicialment, l’any 1978, es va anomenar “Associació Professional Provincial d’Expenedors de Tabacs i Timbres de l’Estat”.
A partir de 1994, va passar a ser el “Gremi d’Estanquers dels Terres de Lleida”.
Des de l’any 2004, l’associació adopta la denominació actual de “Unió Provincial d’Estanquers de Lleida”.

L’objectiu principal d’aquesta associació és la gestió, defensa i representació dels interessos professionals dels estanquers de la província de Lleida, en tot allò relacionat amb el desenvolupament de la seva activitat.

Formem part de la Federació Catalana d'Estanquers, entitat que agrupa les associacions d'estanquers de tot el territori català, composta per: la Unió Provincial d'Estanquers de Barcelona, el Gremi d'Estanquers de Girona i el Gremi d'Estanquers de Tarragona, i això ens permet una defensa conjunta dels interessos del sector, tant a nivell Català, com en l'àmbit d'Espanya, mitjançant formar part de la Unión de Estanqueros de España, òrgan representatiu en l'àmbit estatal.

La Unió Provincial d’Estanquers de Lleida va néixer amb una admirable voluntat per part dels membres de la junta, tot i les mancances pròpies de l’època. Amb el pas del temps i a mesura que les possibilitats ho han permès, l’associació s’ha modernitzat i adaptat a les noves tecnologies pròpies de la societat del segle XXI.

Actualment, la seu social de l’associació es troba al despatx de GainGestió, un espai equipat amb la infraestructura necessària per atendre els socis que ho requereixin.

Al llarg d’aquests anys, diferents companys han format part de les diverses juntes. És apropiat mencionar almenys aquells que n´han ocupat el càrrec de presidents.


Presidents

Emilio Farré Puig

Maria Dolors Ciurana Bernat

Rosa Forcada Codó


Organigrama

Eugeni Rodríquez Cucurull

President

Edgar Gasol Rivera

Vicepresident

María Eugènia Duque Valdivieso

Secretària

Josep Viladrich Regada

Tresorer

Montserrat Trilla Bertran

Vocal

Ester Millet Cervera

Vocal

Míriam Juste Latorre

Vocal

Josep Gol Pons

Vocal

Laura Borderas Forcada

Vocal

Andreu Falcó Josa

Vocal

Josep M. Rodríguez Lladó

Vocal