C/ Venus nº 11
25003 Lleida
Telèfon: 973 288 198


info@estanquersdelleida.com

Avís legal

Avís Legal.

La informació existent en aquest web està subjecta a diferents normes jurídiques, i explícitament subjecta a l'especificat en aquesta Advertència.

1. Exclusió de Responsabilitat.

La Unió Provincial d 'Estanquers de Lleida (UPELL) posa tot el seu interès en la creació i posada al dia d'aquest lloc, per tal que la informació que conté sigui d'utilitat per a les persones i entitats interessades. No obstant, la "Unió" no garanteix l'exactitud ni l'actualització de la informació que es pugui obtenir d'aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís.

La "UPELL" no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut d'aquest lloc. Els acords, resolucions, circulars i altres documents o informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu. Només els textos publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat o continguts en certificacions emeses de conformitat amb la normativa vigent tenen caràcter autèntic.

La "UPELL" no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i en cap cas impliquen el suport de la "UPELL" a les persones o entitats autores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

2. Dret aplicable i jurisdicció competent L'ús dels elements d'aquest lloc implica l'acceptació de les advertències legals aquí expressades i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel dret espanyol.

 


Organigrama|Avís legal| Lopd

Web desarollada por la Consultoría Informática EMO sistemas